top of page

derfor har acr innført restriksjoner for drifting

Ferdighetssport

Drifting er en gren innen motorsport hvor det konkurreres om poeng, ikke om tid eller plassering. Ut fra et sett med krav bedømmes utøverne av dommere

Hos ACR har det tidligere vært tillatt med drifting langs hele den 3,7 km lange banen, og ofte uten bedømming. Fra og med sommeren 2019 ble det iverksatt restriksjoner, og det tillates nå bare drifting i tre kurver.

Årsaken er kravet om å ivareta optimale vilkår for utøvere som kjører racing og roadracing. ACR er designet, finansiert og realisert som en racingarena, og banen skal tilfredsstille krav fra de internasjonale forbundene FIM og FIA. Flerbruk er likevel viktig, og både drifting, sykling og langrenn gis plass

Klebrig masse

Problemet for racingutøvere er gummien som drifting legger igjen under såkalt "burning". Når dekkene skaper røyk har friksjonen skapt så høy temperatur at gummimassen som dekket er laget av, blir som et klebrig sparkel som fester seg til porene i asfalten.

Gummibelegget som legges igjen på banen reduseres friksjonen i det internasjonalt anerkjente banedekket. Det er vanskelig for førere i racing og roadracing å i fart bedømme hvor det er glatt, og kjøringen blir dermed defensiv, rundetidene går ned, og det blir dårlig motorsport

Ødeleggende for racing

Sparklet løsner

Noen uker eller måneder etter at den klebrige og sparkelaktige friksjonsgummien har festet seg til banedekket, så vil klima og kjemi føre til at gummien løsner fra asfalten og danner såkalte "marbles", - kuler og remser av gummi.

Gummien legger seg på banedekket som småstein, og er til stor sjenanse for de som kjører konvensjonell banekjøring, f.eks. under Porsche-treff. Arrangøren får melding fra førerne om mye småstein på banen, men ved inspeksjon finnes bare gummirester som har løsnet fra asfalten.

Marbles3.jpg

Racingdekk

I racing og roadracing benyttes spesielle racingdekk av mykere gummiblanding enn vanlige landeveisdekk, såkalte slicks. For å styrke dekkenes prestanda benyttes elektriske dekkvarmere. Varmen gjør slicks klebrige og gummirester på banen vil dermed klistre seg fast til dekkene.

 

Dette reduserer de mønsterløse racingdekkenes kvalitet. Førerne velger derfor alternative spor og taper rundetid. Dårlige rundetider påvirker kvalifisering og startposisjoner, og dette skaper dårligere motorsport.

Friksjon og drenering

ACR ligger som de fleste vet, nært kysten og er værutsatt. Svartisen kan riktig nok bidra til at det regner i Mo i Rana mens det er opphold på banen, men sjansen er stor for at et arrangement vil måtte avvikles i regnvær. Dette ble lagt inn i planleggingen av anlegget, og landets beste ingeniører på området ble engasjert for å finne det optimale banedekket. I tillegg ble baneeiere over hele verden rådspurt, og det ble foretatt en rekke besøk på andre baner.

 

Vi kan trygt påstå at ingeniører og asfaltleggere gjorde en utmerket jobb. ACRs banedekket har høstet anerkjennelse siden første dag. Den grove strukturen skaper god friksjon også i regnvær, samtidig som at idealsporet tørker fort opp etter et regnskyll. Det er dette svært spesielle banedekket som gjør det mulig å sikre god racing med ACRs arktiske beliggenhet. Derfor er kravene innskjerpet.

Skader banekantene

Drifting er som nevnt en motorsportsgren som krever ferdighet fra føreren. Dessverre har alt for mange av de førerne som har benyttet ACR til drifting har ikke innehatt nødvendig ferdighet, og dermed utøvd noe nært bilcross på arenaen. Mye kjøring har dermed endt utenfor banekanten.

 

Dette har resultert i svært kostbare skader som ACR er pålagt å rette opp for å kunne ha banen klassifisert og godkjent av de internasjonale forbudene. Uten banelisens er det ikke mulig å kjøre løp på banen.

Kritisk baneinspektør

I oktober 2019 hadde ACR ny inspeksjon av banen fra den internasjonale motorsykkelføderasjon. Inspeksjonen ble gjennomført av lederen for FIM Europe's roadracingkomité, Martin Hejduk, som også er race director ved østerrikske banen Red Bull Ring. Han var svært kritisk til det han så, særlig til de områdene av banen hvor dekkgummi fylte porene i eller nært idealsporet for roadracing.

 

Hejduk påpekte også skadene på banemarkeringer og banekanter, og ACR fikk pålegg om renovering.

inspection.jpg

Drifting 2021

NMK Rana organiserer nå all drifting på ACR som en del av klubbens medlemsaktiviteter. Så langt det er mulig forgår det kjøring av banen som medlemsaktivitet annenhver tirsdag fra kl. 16.00 - 20.00.

All drifting innebærer plikt for rengjøring i etterkant. Dette organiseres av NMK Rana, dels som en spleis for feiebil og som dugnad i etterkant av kjøringen.

bottom of page