top of page

Personvernerklæring - Arctic Circle Raceway

1. Kontaktinformasjon til Arctic Circle Raceway AS (ACR)

 

Arctic Circle Raceway AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, er vår kontaktinformasjonen følgende:

Arctic Circle Raceway AS

Organisasjonsnummer: 96043159 

E-post adresse: sg@acr.no
 

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

 

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3. ACR er behandlingsansvarlig

 

ACR er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

 

Når du registrerer deg via et skjema, som frivillig, som deltaker, som bruker eller kjøper et produkt, benytter deg av vår chat-funksjon eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn

 • E-postadresse

 • Telefonnummer

 • Hvilken virksomhet du jobber for

 • Stilling eller ansvarsområde

 • Hvilken bransje du jobber i

 • Hjemmesideadresse til virksomheten din

 • Opplysninger om hvilke type datahjelp ditt firma ønsker og hvilke produkter og pakker de har

 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer

 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.
   

5. Paragraf 6F som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes

 

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke i Paragraf 6F i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år.  

 

Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke vår evne til å kontakte deg med relevant informasjon, levere tjenester, samt påvirke pågående dialoger.

 

6. Informasjon fra andre kilder

 

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med annen relevant kontaktinformasjon.  

 

Hvis du er registrert hos ACR kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

 

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

 

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Kommunikasjon med deg i form av direkte e-post eller telefonkontakt

 • Utsendelse av informasjon om vår virksomhet

 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen

 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg
   

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler

 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger

 • Opprette og opprettholde en god kommunikasjon

 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

 • Organisere dugnad og frivillig arbeid

 • Håndtere påmelding til løp og andre aktiviteter, der i også for betaling av avgifter og gebyrer
   

8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

 

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen

 • Vi kan sende deg direkte informasjon og nyhetsbrev via e-post om vår virksomhet

 • Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon

 • Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.
   

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

 

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

 

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med ACR eller noen av våre av medarrangører de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

 

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.

 

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

 

Er du registrert som frivillig mannskap hos ACR og har fått opplæring, kurs og vært tildelt oppdrag, lagrer vi disse opplysningene inntil fem år etter siste utførte oppdrag.
 

10. Hvem kan informasjonen deles med?

 

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber med kundekontakt, arrangementsplanlegging eller håndtering av vaktlister, kurs og opplæring.
 

11. Informasjonsdeling med tredjepart

 

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre arrangemenstpartnere, deler vi informasjon som:

 • Navn

 • E-postadresse

 • Telefonnummer

 • Hvilken opplæring du har fått, hvilke kurs du har tatt og din praksis.

 

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.
 

12. Hvor oppbevares opplysningene?

 

Opplysningene oppbevares av ACR i kundesystemet vårt eller vår database over frivillige. 
 

13. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

 

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. .

 

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det

14. Andre formål

 

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

15. Informasjonskapsler

 

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

16. E-post og telefon

 

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

 

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

 

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

 

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

bottom of page