top of page

Til deg som er publikum

Billetter
Arctic Circle Midnight cup

Billetter til ACMC kjøpes via Hoopla.

Det er mange deltakere og teammedlemmer, og på grun av gjeldende smittevernbegrensinger slipper publikum ikke inn i depotet under ACMC.

Publikumsområdet er seg nord for start-/målområdet. Her er det også satt opp toaletter for anledningen.

 

All parkering skal skje på anviste plasser. Biler og motorsykler skal aldri hensettes til hinder for utrykningskjøretøyers ferdsel til og fra arenaen.

Under arrangement er høyeste tillatte hastighet fra Ørtfjellveien og opp mot arenaen 50 km/t. Vis hensyn til gående!

All skadestatistikk forteller at motorsport innebærer et lavt risikonivå. Det skyldes at vi styrer etter et strengt regelverk og setter sikkerhet foran alt annet. Din sikkerhet avhenger av at du følger skilt og anvisninger du får fra våre vakter.

Billetter
bottom of page