Porsche Nord.png

Antivirus er to livlige banedager for sportsbiler og biler med ekstra prestanda. Bilene må være registrert. Prøvekjennetegnet godtas ikke. 

 

Førerne deles inn i tre ulike klasser: Nybegynner, urutinert og rutinert. All kjøring skjer med instruksjon, og dagene innledes med å bli kjent med banen, sporvalg og sikker kjøring. Dette er IKKE racing, og drifting tillates ikke. Forbikjøring skal skje etter gentlemannsprinsippet. Platekontakt og karosseriskader skal unngås!

Det settes en øvre grense på 75 biler, ingen klasser mer enn 30 biler.

Antivirus 2021

Fredag 18. og lørdag 19. juni

Den arktiske motorsportsesongen innledes med pur glede over at bedre tider er i vente, at vaksinen virker, og at temperaturen stiger.

Det lov å være optimist!

Prøvekjennetegn.jpg

Prøvekjennemerke gir ikke adgang for kjøring! Alle deltagende biler skal være registrert, ansvarsforsikret og EU-godkjent.

Om din forsikring er gyldig på banekjøring er du pliktig til å sjekke opp selv med ditt forsikringsselskap. Noen av forsikringsselskapene tillater ikke banekjøring, andre har delvise begrensninger.

Drop-in-påmelding aksepteres ikke.

Eventuell 2. sjåfør kan registreres ved innsjekk.

Teknisk kontroll

Samtlige biler må gjennom en teknisk kontroll, og biler med oljelekkasjer eller andre åpenbare svakheter, slipper ikke ut på banen. Sørg for å ha det på stell!

Kjøring i tre klasser

Kjøringen på banen skjer i puljer, en og en klasse. Vi begynner med de rutinerte i 20 minutter, før vi sender ut de som har kjørt bane før, men kjenner seg litt uerfaren,

Siste gruppe ut er nybegynnere, og det første passet skjer med ledebil og instruktør. Ledebilen kjører idealspor (se video) og instruerer underveis via walkie-talkie-appen Zello. Sørg for å ha appen installert på telefonen. Husk øreplugg for bruk  i hjelm. Etter kjøring er det obligatorisk 40 minutter gjennomgang med instruktørene før neste kjørepass.

Kjøring 

Vi setter sikkerhet i forsetet og i nybegynnerklassen er det kun tillatt å kjøre forbi på rette strekker. Aktiv bruk av speil er en selvfølge, og den som blir tatt igjen plikter å gi rom for forbikjøring. Likevel er det den som foretar forbikjøringn som har ansvaret for at den utføres på en sikker måte. Alle kjøring overvåkes fra race control.

Utestengelse
Av hensyn til sikkerheten for samtlige deltakere vil arrangøreren tildele kjørenekt til enhver fører som etter gjentatt tilsnakk fortsatt kjører over evne og ikke retter seg etter arrangørens regler for banekjøring. Påmeldingsavgift ettergis ikke.

Tenk sikkerhet! 

Vi presiserer at dette ikke er racing, men et tilbud om førerutvikling på en trygg måte.

Ekstra sjåfør
Hver online påmelding innebærer én bil og én sjåfør. Det er anledning til å melde på ekstra sjåfør til påmeldt bil. Ekstra sjåfør kan registrere ved påmelding. Alle førere har møteplikt på førermøte. Det avvikles obligatorisk førermøte begge dagene.

Kjørelisens

Engangslisens (NBF) for 1. fører og eventuell 2. fører kjøpes på nett eller ved innsjekk. 200 kr pr arrangement.

Kjøp her.

 

Passasjer

Det er anledning til å ha forsetepassasjer i alle påmeldte biler. Passasjer må ha samme bekledning som fører. Passasjer kan følge fra det året man fyller 15 år, og forutsetter en kroppslengde på min 150 cm.

 

Passasjerlisens kan kjøpes på arenaen: 50 kr

Bekledning 

ACR leier ikke ut hjelmer og kjøredresser. Husk at passasjer skal ha samme bekledning som fører.

I nybegynnerklassen kreves det kun sertifikat, hjelm og vanlig heldekkende bekledning, men vi anbefaler som en ekstra sikkerhet bruk av kjøredress, hansker og gode kjøresko. I klassene urutinert og rutinert er det krav om bruk av komplett antrekk.

Dagsplan begge dager

Det tas forbehold om justeringer i programmet

program.png
 

Påmelding

Det presiseres at Antivirus er et arrangement som skal gi kjøretrening med egen bil under trygge forhold. Biler som deltar må ha en viss prestanda for å ikke skape "sinker" og unødvendige forbikjøringer. Vi forbeholder oss retten til å kansellere påmelding dersom vi vurderer bilen til å ikke holder mål.

Det er ikke være tillatt med drifting, burning eller skrensing på banen. Hvis kjøringen på banen avviker fra det som forventes vil man bli svartflagget å bli tildelt kjørenekt. Tildeling av kjørenekt innebærer ikke tilbakebetaling av påmeldingsgebyr, verken helt eller delvis.

Vi tar forbehold om endringer i dagsplanen.

Priser, registrering og påmelding:

Overnattingstips

Hoopla.png

25 km nord for Mo i Rana

-

den aktive Byen

som folk blir så fort glad i

ACR logo 500 trans.png