top of page
Porsche Nord.png

Antivirus er to livlige banedager for sportsbiler og biler med ekstra prestanda. Bilene må være registrert. Prøvekjennetegnet godtas ikke. 

 

Førerne deles inn i tre ulike klasser: Nybegynner, urutinert og rutinert. All kjøring skjer med instruksjon, og dagene innledes med å bli kjent med banen, sporvalg og sikker kjøring. Dette er IKKE racing, og drifting tillates ikke. Forbikjøring skal skje etter gentlemannsprinsippet. Platekontakt og karosseriskader skal unngås!

Det settes en øvre grense på 75 biler, ingen klasser mer enn 30 biler. Les nøye Reglement for Antivirus kjørekurs. 


Merk: Reglementet for Antivirus bygger på Vegtrafikklovens bestemmelser. Det er viktig at alle deltakere leser godt gjennom regelverket og møter best muligforberedt. Dersom ting er uklare, still spørsmål til instruktørene på arrangementet eller henvend deg e-post til knix_jenssen@hotmail.com.

Etter ankomst og innsjekk vil bil og personlig førerutstyr bli kontrollert. Det foretas også sjekk av dekk med særlig hensyn til alder og slitasje.

Antivirus 2021

Fredag 18. og lørdag 19. juni

Den arktiske motorsportsesongen innledes med pur glede over at bedre tider er i vente, at vaksinen virker, og at temperaturen stiger.

Det lov å være optimist!

Prøvekjennetegn.jpg

Prøvekjennemerke gir ikke adgang for kjøring! Alle deltagende biler skal være registrert, ansvarsforsikret og EU-godkjent.

Om din forsikring er gyldig på banekjøring er du pliktig til å sjekke opp selv med ditt forsikringsselskap. Noen av forsikringsselskapene tillater ikke banekjøring, andre har delvise begrensninger.

Drop-in-påmelding aksepteres ikke.

Eventuell 2. sjåfør kan registreres ved innsjekk.

Teknisk kontroll

Samtlige biler må gjennom en teknisk kontroll, og biler med oljelekkasjer eller andre åpenbare svakheter, slipper ikke ut på banen. Sørg for å ha det på stell!

Kjøring i tre klasser

Klasseinndeling er etablert for å sikre at deltakere med tilnærmet samme erfaringsnivå kjører samtidig på banen. Antivirus 2021 arrangeres med følgendeklasser;

N = Nybegynner, denne klassen er for de som har liten eller ingen tidligereerfaring med banekjøring. Normalt vil man delta i denne klassen på de første kjørekursene eller til den enkelte føler seg komfortabel med å flytte til neste klasse.

U = Urutinert, denne klassen er for de som tidligere har deltatt i N eller har annen tidligere erfaring med banekjøring. Normalt vil den enkelte kunne velge når man ønsker å gå over i høyere klasse.

R = Rutinert, denne klassen er for de som har mye erfaring med banekjøring. Ved tvil vil Instruktørene eventuelt kunne gi anbefaling om hvilke klasse den enkelte fører bør delta. Antivirus' instruktører består av erfarne førere hvis erfaringer med sportsbiler garantert vil hjelpe deg til det å bli en bedre og tryggere bilfører i trafikken.

Siste gruppe ut er nybegynnere, og det første passet skjer med ledebil og instruktør. Ledebilen kjører idealspor (se video) og instruerer underveis via walkie-talkie-appen Zello. Sørg for å ha appen installert på telefonen. Husk øreplugg for bruk  i hjelm. Etter kjøring er det obligatorisk 40 minutter gjennomgang med instruktørene før neste kjørepass.

Kjøring 

Vi setter sikkerhet i forsetet og i nybegynnerklassen er det kun tillatt å kjøre forbi på rette strekker. Aktiv bruk av speil er en selvfølge, og den som blir tatt igjen plikter å gi rom for forbikjøring. Likevel er det den som foretar forbikjøringn som har ansvaret for at den utføres på en sikker måte. Alle kjøring overvåkes fra race control.

Utestengelse
Av hensyn til sikkerheten for samtlige deltakere vil arrangøreren tildele kjørenekt til enhver fører som etter gjentatt tilsnakk fortsatt kjører over evne og ikke retter seg etter arrangørens regler for banekjøring. Påmeldingsavgift ettergis ikke.

Tenk sikkerhet! 

Vi presiserer at dette ikke er racing, men et tilbud om førerutvikling på en trygg måte.

Ekstra sjåfør
Hver online påmelding innebærer én bil og én sjåfør. Det er anledning til å melde på ekstra sjåfør til påmeldt bil. Ekstra sjåfør kan registrere ved påmelding. Alle førere har møteplikt på førermøte. Det avvikles obligatorisk førermøte begge dagene.

Kjørelisens

Engangslisens (NBF) for 1. fører og eventuell 2. fører kjøpes ved innsjekk. 200 kr pr arrangement.

 

Passasjer

Det er anledning til å ha forsetepassasjer i alle påmeldte biler. Passasjer må ha samme bekledning som fører. Passasjer kan følge fra det året man fyller 15 år, og forutsetter en kroppslengde på min 150 cm.

 

Passasjerlisens kan kjøpes på arenaen: 50 kr

Bekledning 

ACR leier ikke ut hjelmer og kjøredresser. Husk at passasjer skal ha samme bekledning som fører.

I nybegynnerklassen kreves det kun sertifikat, hjelm og vanlig heldekkende bekledning, men vi anbefaler som en ekstra sikkerhet bruk av kjøredress, hansker og gode kjøresko.

 

I klassene urutinert og rutinert er det krav om bruk av komplett antrekk.

Påmelding

Det presiseres at Antivirus er et arrangement som skal gi kjøretrening med egen bil under trygge forhold. Biler som deltar må ha en viss prestanda for å ikke skape "sinker" og unødvendige forbikjøringer. Vi forbeholder oss retten til å kansellere påmelding dersom vi vurderer bilen til å ikke holder mål.

Det er ikke være tillatt med drifting, burning eller skrensing på banen. Hvis kjøringen på banen avviker fra det som forventes vil man bli svartflagget å bli tildelt kjørenekt. Tildeling av kjørenekt innebærer ikke tilbakebetaling av påmeldingsgebyr, verken helt eller delvis.

Vi tar forbehold om endringer i dagsplanen.

Priser, registrering og påmelding:

Overnattingstips

Hoopla.png
Påmelding
bottom of page