top of page
Søk
  • Forfatterens bildeACR Info

Stor og krevende miljøinvestering


En investering på nær 2,5 millioner kroner er nødvendig for å hindre at mikroplast fra ACRs virksomhet når lakseførende vassdrag og til Ranfjorden. Mikroplasten er blandet med friksjonsgummi fra bil- og motorsykkelhjul som hver sesong tilbakelegger titusenvis av runder på den 3,7 km lange banen.


Arctic Circle Raceway er landets største idrettsanlegg, men en svært nødvendig feiemaskin til bruk på arenaen lar seg dessverre ikke finansiere med spillemidler. ACR arbeider derfor med ulike former for tilskudd og driftsavtaler, og håper å kunne ha løsningen på plass innen sesongstart 2021.

Arenaen ligger som de fleste kjenner til inneklemt mellom en nasjonalpark og et naturreservat. De planlagte tiltakene mot plastforurensningen er dermed en selvfølge, men ambisjonen er å også være nytenkende og å være til inspirasjon for andre. ACR har som mål å innta en ledende på området i internasjonal motorsport.

I tillegg til naboene i nord og sør, har ACR også en nabo under seg. 30 - 40 meter under asfalten, gjennom de grove steinfyllingene, renner elva Vesteråga. Elva, som under snøsmelting har stor vannføring, møter bare 4 km lengre øst den lakseførende Ranelva som fører ut i Ranfjorden. Friksjonsgummi og mikroplast fra arenaen må derfor håndteres før det havner i vassdragene.

All kjøring på banen, enten det er løpskjøring med motorsykkel eller øvelse med ambulanse, skaper friksjonsgummi fra dekkene. Det meste av denne forurensningen er små partikler, nesten som støv, og den må håndteres før vind og regn fører det ut i terrenget og til de nevnte vassdragene.

Dersom finansiering lykkes og en feiemaskin kan stasjoneres permanent på arenaen, ønsker ACR å styrke nytteverdien gjennom et eget FoU-prosjekt sammen med Statens Vegvesen, bykommuner, m.fl. Målet for prosjektet er å øke kunnskapen om gaterengjøring og dertil reduksjon av svevestøv og mikroplast fra luft og vann.

25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page