top of page
Søk
  • Forfatterens bildeACR Info

Frivillige verdier

Oppdatert: 27. feb. 2021

Over hele verden er de frivilliges innsats avgjørende for avviklingen av motorsport. Innsatsen er verdt milliarder av kroner, og er bærebjelken selv i Formel 1 og Grand Prix. Hos ACR er dugnaden bokstavelig et must for at hjulene skal gå rundt, og nå søker ACR etter en modell for å gi de frivillige enda bedre kår.

Dugnad utgjør et viktig bidrag til ACRs vedlikehold. Her er det mannskaper fra Arctic Circle Motorsportkubb som reparerer banekantend

Dessverre finnes det ingen oversikt over dugnadsnnsatsen fra byggingen av banen og av verdien fra 25 års innsats, men vi snakker om flere titalls millioner kroner. De frivilliges innsats er tuftet på lagånd og eierfølelse, og det kan tidvis virke som at ingen oppgave er for stor.


Under større arrangement på ACR er de frivillige spredt på oppgaver fra billettsalg og kafedrift til sikkerhet på banen og i pitlane. Alle oppgaver er like viktige, men for noen av oppgavene må man ha spesiell opplæring og læretid.


Hos ACR arbeides det nå med et opplæringsprogram. Ettersom det ikke finnes maken baner i Norge, har ACR valgt å se til utlandet for å finne gode måter å organisere dette på. Ett av disse opplæringsprogrammene er for mannskapene ved Silverstone i England.


Det viktigste med Silverstones modell er at den sørger for at den enkeltes kompetanse registreres i en egen database. Her kan man følge med hvilken opplæring man har fått, hvor mange løp man har deltatt i, og hvilke sertifiseringer man har. Som skissen viser så rekrutteres man som "trainee" og får tildelt større oppgaver etter hvert.


Silverstones banemannskaper er blant de beste i verden.

ACRs program skal være et treårsprogram, og da skal en fullt kvalifisert bane-funksjonær fra ACR tildeles et sertifikat som gir åpning for å være mannskap på Formel 1-løp eller Grand Prix i utlandet fra og med sesongen 2024. Dette er etter samme modell som Silverstone, og vil gi våre mannskaper en opplevelse for livet, pluss verdifulle erfaringer de kan ta med seg hjem.Å være mannskap ved et arrangement skal være attraktivt for alle aldersgrupper. Trivsel, kameratskap og lagfølelse skal være sentralt i det ACRs mannskaper skal oppleve. Også utenom arrangement skal dugnad, klubbkvelder, øvelser og opplæring av nye mannskaper være et sosialt pluss for alle deltakere. Et stadig økende antall pensjonister i distriktet skal finne glede av kameratskapet på ACR.


Mange av ACRs mannskaper bor langt unna arenaen. Derfor velger mange å ta med seg sengetøy og bo enten i telt eller i ledige lokaler på arenaen. Her har ACR ambisjoner om et betydelig forbedring.

Kreative løsninger for overnatting, men uegnet i det lange løp.

Mannskapene som overnatter på arenaen har i alle år måtte ta til takke med kummerlige forhold. De fleste ledige møterom, lager og kontorer har hatt funksjon som hospits.


ACR anser dette som uholdbart i de lange løp, og at et godt tilbud for overnatting er avgjørende for de neste årenes rekruttering av frivillige.


Som ett av flere elementer i en studie for å bedre forholdende for ACRs mannskaper, er det utviklet en egen fireroms kabin i samarbeid med Ranahytta. Hver kabin er på 9,2 m2 og har et enkelt bad med toalett og dusj. Om finansiering lykkes er kabinene tenkt innkjøpt uinnredet, for så å la de innvendige snekkerarbeidene utføres på dugnad. Det er tenkt ti slike kabiner med til sammen 40 sengeplasser.

Kabinene er utviklet i samarbeid med Ranahytta

Om kabinene lar seg realisere vil de også være en svært viktig inntektskilde for ACR under kurs og fagdager. Under noen arrangement er behovet for mannskaper lavt, og kabinene kan også leies ut til tilreisende deltakere, dommere og representanter fra forbundene.

36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page