top of page
Søk
  • Forfatterens bildeACR Info

Forfall og vedlikehold

Oppdatert: 27. feb. 2021

Deler av arenaen nærmer seg tretti år, og vedlikeholdsetterslepet er er stort. Den bygningen som ser verst ut er pitboksbygget, men her skyldes ikke skadene mangel på vedlikehold. Langsom smuldres betongen opp og ødelegges av frost. Prosessen ser ut til å akselerere, og den har sin årsak i feil i betongkvaliteten.

Hva feilen i betongen skyldes vet vi ikke, men den ødeleggende prosessen kan ikke reverseres eller stoppes. Vi har for lengst innsett at bygget må rives og erstattes av et nytt pitboksbygg. Kravene fra de internasjonale forbundene er kraftig skjerpet siden tidlig 90-tall, og boksene (garasjene) er i dag for små.


Eierens utfordringen er valg av konsept, valg av arkitektur og ikke minst finne en utforming som tåler tidvis store snømengdene som legger seg vinterstid. Snødybde på tre meter er ikke uvanlig, og takarealene er for store til å måkes

Den ødelagt betongen gjør at vann trenger inn i pitboksene og ødelegger installasjonene som er viktige for at team og førere skal kunne gjøre klar utstyr før kjøring. Det stilles i dag strenge krav til minstenivå av utstyr, bl.a. for luft, vann og elektrisitet.

Hva det endelig konseptet blir er ikke klart. Først og fremst skal pitboksene tilfredsstille de krav som settes for å inneha lisens fra de internasjonale forbundene, men samtidig skal de være fleksible og være tilrettelagt for et utall bruksområder.

Hva det endelig konseptet blir er ikke klart. Først og fremst skal pitboksene tåle snømengdene og tilfredsstille de krav som settes for å inneha lisens fra de internasjonale forbundene, men samtidig skal de være fleksible og være tilrettelagt for et utall bruksområder.


Taket på boksene har gjennom årene blitt et populært område for publikum og teammedlemmer. Man ser store deler av arenaen, og mange fighter har blitt bejublet fra pitbokstaket. Samtidig kan pitbokstaket utgjøre fundament for oppholdsrom, VIP-losjer, team-losjer og firmakabiner. Alt er mulig, hvis det betaler seg.

25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bình luận


bottom of page