top of page
Søk
  • Forfatterens bildeACR Info

Endringer på eiersiden


Norges Motorsportforbund har solgt 49 prosent av aksjene i Arctic Circle Raceway til det Rana- og Bodø-baserte selskapet ACR AS.

Bak det regionale selskapet står Rana Utviklingsselskap, Freyr, Rana Gruber, Momek Group og Haaland, samt Bodø-bedriftene Kolstad Eiendom og Nordvik. Selskapet har opsjon på kjøp av de resterende 51 prosent.

Arctic Circle Raceway er Norges største idrettsanlegg og markerte i fjor sitt 25-årsjubileum. Arctic Circle Raceway er et multiidrettsanlegg, og Norges Idrettsforbund og daværende Norges Motorsykkelforbund tildelte i 1990 anlegget oppgaven å være landets riksanlegg for roadracing. Ingen andre idrettsanlegg nord for Dovre er tildelt tilsvarende status.

Selv om anlegget, både nasjonalt og internasjonalt, er best kjent som motorsportarena, har man de to siste årene lyktes å bringe tilbake noen av de opprinnelig planlagte aktivitetene som ski, rulleski, sykling og løping. I år vil Arctic Circle Raceway være verdens første arena hvor et nasjonalt mesterskap for sykkel avvikles på lukket bane, både for tempo- og landeveisritt.

-Dette ble en svært god løsning for anlegget, og forbundet ser frem til et tett samarbeid med de regionale aktørene. Avtalen med ressurssterke personer inn i styret kan gi anlegget det løftet som anlegget fortjener, sier generalsekretær Tony Isaksen hos NMF.

Påtroppende styreleder Wiggo Dalmo er svært fornøyd med styrket lokalt eierskap og benytter anledningen til å takke Øystein Bentzen, NMF og det gamle styret for jobben som har vært gjort for å revitalisere anlegget.

-Det er en stor jobb som er gjort, og et godt grunnlag for å jobbe videre på. Det er en rekke initiativ fra NMF og det avtroppende styret som det vil bli jobbet videre med i en videreutvikling av selskapet, sier Wiggo Dalmo.

Dagens styreleder, Øystein Bentzen, har store forventninger til styrket lokalt forankring, og er særlig tilfreds med at Rana kommune gjennom sitt utviklingsselskap, endelig er tilbake på eiersiden.

–Rana kommunestyre vedtok i 1990 å påta seg oppgaven å være landsdelens eneste vertskapskommune for et riksanlegg, og det er skjer best gjennom aktivt eierskap. ACRs internasjonale anerkjennelse tror jeg kan være viktig bidrag for den globalisering som Mo i Rana står foran, og jeg er ikke i tvil om at Freyr på en spennende måte vil bidra til å styrke konseptet rundt ACR, sier Bentzen.

Det ligger et betydelig økonomisk bidrag bak den nye eier grupperingen. Samtlige eiere har forpliktet seg til å delta med kapital de kommende fire årene, og det er totalt allokert over seks millioner kroner i styrket aksjekapital og sponsing. Målsettingen med midlene er å styrke forvaltningen av anlegget. Det anslås at det skal investeres mer enn 50 millioner kroner i vedlikehold og oppgradering de neste fem årene. Med de nye eierne på laget intensiveres arbeidet med å kartlegge og prosjektere nødvendige oppgraderinger.

Arctic Circle Raceways er et motorsportsanlegg som skal være tilgjengelig for de fleste motorsportsgrener som benytter seg av en asfaltbane. Gjennom dialog med brukerne av anlegget skal det legges til rette for aktiv bruk. De lokale motorklubbene vil være sentrale, men den øvrige idretten skal også gis rom for kreativ utvikling, heter det.

Det er valgt nytt styre, og det består av følgende personer: Wiggo Dalmo (styreleder) Christian Nordvik Cato Ove Karlsen

4 433 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page