top of page
Søk
  • Forfatterens bildeACR Info

Allmennytte og flerbruk

Oppdatert: 27. feb. 2021


Bossmo & Ytteren Ski på treningssamling på ACR

I Arctic Circle Raceways vedtekter er det tydelig presisert at ACR er et motorsportsanlegg. Arbeidsordren til selskapets styre er utformet slik:


«Selskapets formål er å eie og drive motorbanen ved navn Arctic Circle Raceway. Selskapet skal legge til rette for den idrettslige virksomhet på anlegget på en måte som tjener både lokale og nasjonale idrettsinteresser. Det skal til enhver tid prioriteres at anlegget har rett standard iht gjeldende FIM-regelverk.» (FIM = Den internasjonal motorsykkelføderasjonen)


Hvorfor vektlegger da styret å legge forholdene til rette for sykling, løping og skigåing?


Styreleder Øystein Bentzen overrekker jubileumsgaven "Fri Bane" til leder for Rana Sykkelklubb, Bjørn-Einar Nesengmoo

Svaret er enkelt: Allmennytte og økonomi.

Jo flere brukere som ser nytte i anlegget, jo sterkere forankring får anlegget i sitt lokalmiljø, Og jo flere som besøker arenaen under konkurranser og trening jo større verdi får arenaen hos lokale og nasjonale sponsorer og bidragsytere.


Samtidig vet vi at arenaen ble realisert med stor lokal entusiasme, dugnadsarbeid og stor velvilje fra lokalsamfunnet, og innsatsen kom fra mange som ikke var direkte knyttet til lokal motorsport. Mange av regionens motorsportutøverne driver også med sykling og løping som en del av sitt treningsgrunnlag. Verdien av flere års dugnadsarbeid og velvilje fra lokalt næringsliv blir logisk nok større jo flere som ser nytte av landets største idrettsarena. Like viktig er det at ACR som alle andre aktører i regionen, bidrar til lokal botrivsel, et godt fritidstilbud og til å gjøre Mo i Rana til en enda mer attraktiv og spennende by.

En av Helgelandssykehusets ambulanser under utprøving på ACR

Allmennytte innebærer også at nytten når utenfor sport og idrett. En nesten 4 km lang endeløs landevei kan utnyttes av mange aktører. Opplæring og oppgradering av ambulansesjåførere er et slikt bruksområde. Hos ACR kan det øves på oppgaver som er umulige på en landeveg som er åpen for alminnelig ferdsel. I tillegg til selve banen kan ACR tilby kurslokaler og matservering, og på sikt også overnatting.

Politiet øver med en av regjeringas sikkerhetsbiler
Politiet øver med en av regjeringas sikkerhetsbiler

Våre beredskap- og blålysetater er lovpålagt å gjennomføre en rekke øvelser gjennom året, og flere av disse skal skje som fellesøvelser. Utfordringene er ofte å finne steder hvor øvelser kan skje uten for store forstyrrelser og inngrep i andre virksomheter.


Målsettingen for ACR er å gjøre arenaen til en regional, dels nasjonal øvingsarena for alle typer beredskap, og at denne virksomheten skal bidra til å skape en mere forutsigbar og bærekraftig økonomi for arenaeier.

66 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page