top of page

recruitment by excitement

acr er en spydspiss i rekrutteringen

Arctic Circle Raceway er en av Mo i Rana viktigste særegenheter, og aktivitetene på arenaen bidrar til å gjøre Mo i Rana til et attraktivt sted både å besøke og bosette seg. Sammen med lokalt næringsliv kan arenaen utvikles til å bli en portal for å rekruttere ung og høyt kvalifisert arbeidskraft. Ingen andre byer i landet kan tilby det samme. Prosjektet Recruitment by Excitement forutsetter tett samarbeid mellom lokale aktører.

Kjernen i RbE er det allerede etablerte samarbeidet mellom ACR og  NTNUs studentprosjekter, Revolve og Fuelfighter. Studentenes besøk i Mo i Rana under næringsforenigens Gallaria i februar 2020 skal videreføres, og ACR inviterer interesserte aktører til samarbeid om planleggingen.

Eksemplets makt er stort, og et av ACRs mål med RbE er at ungdom fra distriktet skal kunne få se og treffe engasjerte studenter fra hele verden under konkurranser på arenaen. Vi ønsker å gjøre våre egne ungdommer nysgjerrig på ny teknologi, på høyere utdanning og forskning. Ved å gjøre Mo i Rana til en internasjonal og anerkjent arrangørby som ledende universiteter besøker jevnlig, skal vi styrke lokale ungdommers syn på sin hjemby.

En like viktig målsetting er å gjøre Mo i Rana kjent hos studenter ved et utall universiteter i Europa, USA og Asia. Vi skal promotere Mo i Rana som en positiv og offensiv by med bærekraft som visjon. Godt gjennomførte arrangement på ACR skal sende tusenvis av Mo i Rana-ambassadører tilbake til ledende universiteter verden over.

Hver eneste regndråpe og hvert eneste lille snøfnugg som faller på arenaen må passere tre vannkraftverk på sin ferd mot fjorden. Nedbøren vender dermed tilbake til ACR som fornybar kraft. Et slikt fortrinn i markedsføringen må utnyttes optimalt, og ACR søker nå etter nasjonale samarbeidspartnere som kan være med på å løfte denne særnorske arenaen ut internasjonalt. Sponsorer til et norsk og universitetsrettet arrangement vil kunne trekke betydelige synergier ut av et samarbeid.

 

Les mer om ACRs bærekraftsmål.

Recruitment by Excitement i 2020 ble gjort mulig takket være engasjerte bidrag fra:

 • Avanti Engineering

 • Haaland Holding

 • Helgeland Holding

 • Helgeland Marinasystemer

 • Kolstad Eiendom

 • Meyergården

 • Mo Industripark

 • Momek Group

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nordvik

 • Rana Gruber

 • Rana Utvikling

 • Ranaregionens Næringsforening

Nå innledes arbeidet med å søke nye kontakter og samarbeid. Ta kontakt med ACR om din bedrift ønsker å delta, eller om du har ideer som kan styrke prosjektet.

bottom of page