top of page

Director: Matt Jennings - Producer: Steve Sutcliffe - Drone Pilot: Will Glover - Camera Operator: James France

Morsom og krevende

Da Ford skulle lansere sin nye utgave av sin legendariske Ford GT, rettet de blikket mot nord og Arctic Circle Raceway. Etter et kort besøk på Nord-Vestlandet, ankom høsten 2017 et produksjonsteam fra det engelske bilmagasinet og nettstedet EVO til Mo i Rana. Oppdraget var nesten militært,  å hente med seg banerekorden. Bak rattet plasserte Ford ingen ringere enn den tyske GT1-føreren Stefan  Mücke. 

Den innledende presentasjonen  av bil og bane er førsteklasses utført at Steve Sutcliffe, som også var filmens produsent. Det skal ikke stikkes under en stol at også for ACRs mannskaper var besøket en opplevelse.

 

Filmen blir av mange betegnet som en av de beste bil-filmene lagd noen gang, og ble sammen med bl.a. The Great Tour nominert til en internasjonal "oscar" for filmer av dette slaget.

Opptakene ble også satt sammen til en video som ble publisert å EVOs nettsider. Begge versjonene ligger også på Youtube og flere titalls andre nettsteder, og de er sett av langt mer enn én million mennesker.

Begge videoene er velegnet for stor skjerm og massive høyttalere.

Overflatevann

Kilden til suksess

Uansett hvor på banen man befinner seg, så heller banedekket i en eller annen retning. Dette er for å effektivt lede regnvann bort fra der biler og motorsykler kjører med høy hastighet.

ACR er designet slik at det ikke skal dannes vannpytter eller at vannet samler seg i større striper som krysser idealsporet. Dette er svært krevende målsetting når terrenget enten går opp eller ned, og det skal tas hensyn til den vertikale helning i tolv kurver og en bane som er 11 - 13 meter brei.

Ingeniørkunst og håndverk

Oppskriften er dyktige ingeniører og dedikerte fagfolk. ACRs banedekke er i dag verdenskjent for sin kvalitet, og den gode friksjonen forhindrer velt og utforkjøringer, og ditto skader på både førere og materiell.

Før banen ble asfaltert ble det nedlagt mye arbeid i å finne den optimale asfaltresepten, dvs blandingen av stein, steinenes størrelse, bergart og andelen bitumen. Studieturer til utlandet ble gjennomført, og med bidrag fra et av landets ledende laboratorier ble resepten til slutt funnet.


Som et ledd i dette arbeidet ble et eget testfelt lagt inne hos Mo Industripark, og banedekkets friksjonsegenskaper ble i etterkant testet med instrumenter og ingeniører fra Statens Vegvesen. (se bildet)

Ansvarlige designere var sivilingenørene Terje A. Olsen og Kjell Arne Hagen hos Nordland Teknikk. Utførende entreprenører og faglig dyktighet kom fra firmaene Øijord & Aanes og Veidekke Asfalt.

Les mer om arenaens historikk.

bottom of page