allmennytte

Et team fra Helgelandssykehuet HF under sertifisering av mannskaper

Heimevernets HV14 er en av ACRs samarbeidsparnere og brukere av anlegget

Politiet tester ut en av regjeringens spesialkjøretøyer i høy hastighet

økt allmennytte høyt priortert

ACR er finansiert med stort bidrag av offentlige midler. Like viktig som de mer kjente spillemidlene var bidragene fra kommune, fylkeskommune, Landsdelsutvalget og daværende Distriktenes Utbyggingsfond (dagens Innovasjon Norge). I tillegg var lokalsamfunnet sterkt delaktig i realiseringen med sitt dugnadsarbeid og sin optimisme. Det er derfor et prioritert mål for ACR at anlegget skal være en folkelig arena og ha størst mulig allmennytte.

 

Høsten 2019 ble det derfor arrangert et seminar på arenaen hvor samtlige beredskapsetater var representert . ACRs intensjon var å vise fram anlegget og dets infrastruktur, og å lytte til tilbakemeldingene. De var udelt positive.

 

I ettertid har seminaret vært fulgt opp med en serie møter med etatene, og flere er kommet til. Sesongen 2021 er det planlagt en rekke to-dagers fagdager hvor etatene kan teste ut anlegget og dets potensiale.

 

ACRs anlegg ligger lett tilgjengelig i kort avstand fra E6, flyplass og hoteller, men er likevel lokalisert skjermet og med tilstrekkelig avstand til bebyggelse. ACR ønsker å utvikle dette potensialet, og å etablere en øvingsarena for de fleste aktørene innen norsk beredskap.

 

 • Politiet

 • Helseforetakene

 • Brann/Redning

 • Avinor

 • Heimevernet

 • Hovedredningssentralen

 

 • Sivilforsvaret

 • Kystverket

 • Kommunene

 • Fylkeskommunen

 • Statsforvaltningen

 • Private

 

En annen viktig del av allmennytten er å være åpen for lokalsamfunnets ønsker og behov. Den særdeles snøfattige vinteren 2020/2021 viste mange hvilken fantastisk skiarena ACR er.

 

I samarbeid med Bydrift hos Rana kommune ble det tråkket skiløyper med en standard langrennsløpere kalte "en autostrada". I tillegg til lokale trimmere har arenaen vært brukt av aktive skiutøvere fra Ofoten i nord til Brønnøy i sør.

Nordlandsvupen i langrenn for ungdom ble avviklet med stor suksess på arenaen. Utøvere fra hele fylket deltok, de yngste bare syv år.

Skoleklasser fra både barneskolen, ungdomsskolen og VGS har flere ganger lagt aktiviteter til ACR, og har dermed tatt i bruk selve intensjonen med ACR: Allmennytten.

 

Da snøen uteble i regionen stilte ACR hele arenaen til disposisjon for langrennsutøverne, både unge og gamle. Her er skigruppa hos Bossmo & Ytteren på klubbtrening første uka i desember 2020.

Arctic Circle Raceway AS

Orgnr.: 960431596 MVA 

Registrert i Frivillighetsregisteret

Grasrotmottaker

Adr: Fridtjof Nansens gate 21, 8622 Mo i Rana

Tlf  +47 950 25340

Epost: adm@acr.no

Faktura: EHF/fakturamottak@acr.no

© 2021 Proudly done by Yamo.

25 km nord for Mo i Rana

-

den aktive Byen

som folk blir så fort glad i

ACR logo 500 trans.png