top of page
Senior MC Forerutvikling.png
senior_instr.jpg

Foto: Gary Bailey/Picman

førerutviklingskurs med fokus på sikker landevei

mandag 12. - lørdag 17. juli

(kjørefri og kysttur på torsdag)

I samarbeid med Senior MC, en mc-klubb med avdelinger over hele landet, arrangerer ACR et førerutviklingskurs  som selv garva mc-førerer tar med jevne mellomrom. Dette er kurset alle landeveisførere har nytte av.

Målsettingen er at deltakerne skal lære å:

Kjøre med forsvarlig fartsavpasning og plassering

• Oppnå bedre ferdigheter som gjør det lettere å flytte oppmerksomheten fra håndteringen av egen MC til det som det er viktig å se og oppfatte i trafikken

• Oppnå bedre ferdigheter i å kunne avverge nødsituasjoner som måtte oppstå

Kurset består av to deler:

Del 1 – Grunnleggende kjøreteknikk

• Krypkjøring

• Grunnleggende blikkbruk

• Grunnleggende Svingteknikk

• Bremseteknikk

Del 2 – Videreutvikling

• Sporvalgtrening

• Blikkbruk

• Fartsavpasning før, igjennom og etter sving

• Forbikjøringsteknikk

• Bremsing i sving

• Sammenhengende kjøring med flyt og presisjon

 

Deltakeren skal etter endt kurs  kunne:

• Kjøre med forsvarlig fartsavpasning og plassering

• Oppnå bedre ferdigheter som gjør det lettere å flytte oppmerksomheten fra håndteringen av egen MC til det som det er viktig å se og oppfatte i trafikken

• Oppnå bedre ferdigheter i å kunne avverge nødsituasjoner som måtte oppstå

senior_instr2.jpg

Foto: Gary Bailey/Picman

Pris: 6.900 kr
Påmelding: (kommer)

bottom of page