top of page
Søk
  • Forfatterens bildeACR Info

Vil styrke det lokale miljøet


ACR står foran mange utfordringer. Det ene er å ta fatt på vedlikeholdet av den generelle gjennom 25 år, det andre er å imøtekomme de anleggstekniske kravene som er skjerpet siden arenaen stod ferdig i '95. På listen over tiltak står utvidelse av pitboksene, og nå vurderer ACR å la noen av de nye kvadratmeterne kombineres med en service-og mekkehall for de lokale utøverne.


Under arrangement på arenaen skal arealene stilles til disposisjon for påmeldte utøvere og deltakere, men når de lokale klubbene har sine klubbkvelder skal lokalene kunne benyttes til både mekking og sosialt treff.


Et av ACRs bærekraftsmål er: Som en internasjonal arena for idrett og fysisk utfoldelse skal vi gi vårt bidrag til styrket folkehelse, både fysisk og psykisk. Hos ACR skal lek, livsglede, inkludering, dugnad og en bevisst involvering av seniorer være med på å løfte den enkeltes livskvalitet.


Dette er dette målet som forsøkes nådd gjennom et nytt verkstedslokale. ACR har har et mål om å styrke miljøet og forutsetningene for å drive motorsport lokalt, og det er et stort ønske om å kunne nå ut med et tilbud til byens mange seniorer, og bruke deres kunnskaper til glede for ungdommene.


Parallelt er det et stort ønske om å kunne tilby de mange frivillige lokaliteter under arrangement. 1/3 av lokalet er derfor skissert som et pauselokale, et lokale som selvsagt skal kunne være samlingsarena på seine klubbkvelder.


I og med at byggets hovedbestanddelen er rettet mot utøverne og tilknyttet konkurranser, er lokalene spillemiddelberettiget. Kombinasjonen med økt allmennyttig bruk er noe støtteapparatet ønsker. En realisering er derfor svært sannsynlig.

309 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page