top of page
Søk
  • Forfatterens bildeACR Info

Gressmatta på ACR

Med all respekt for de grønne kunstnerne som steller gressmatta på fotballens riksanlegg, Ullevål Stadion, men den matta er på bare 7.000 m². Men hos landets største riksanlegg, ACR, er gressmatta på hele 63.000 m². I tillegg kommer 40.000 m² grusfeller som skal luftes og prepareres med jevne mellomrom.

Størrelsen på Ullevåls stadions gressmatte inntegnet i gult


Sikkerhetskravene som stilles til arenaer som ACR er strenge. Avkjøringsområdene skal være "myke" og velstelte. Om en motorsykkelutøver kjører av banen i høy hastighet ønsker vi alle å se vedkommende reise seg og gå hjelpemannskapene i møte.


Dette er krevende for en baneeier, og vi må til enhver tid sikre at avkjøringsområdene er optimale. Gress er mykt og det bremser hastigheten uten bråstopp, men det krever stell og vedlikehold. Samtidig er gresset effektivt for å hindre at sand og forurensning renner inn på asfalten fra sideterrenget når det regner.


Skadene på ACRs bane har flere årsaker. Bruken av banen har til dels ikke vært i samsvart med hva banen er bygd for, og sidefeltene har dermed fått kraftige skader. Svak økonomi og kort tid til neste arrangement har medført at ødelagte områder med gress er blitt reparert med sand. Dette har vært dels selvforsterkende ved at sanda har kommet inn på banen under regn og snøsmelting, og den har havnet på steder hvor sanda har hindret overflatevann å forlate asfalten. Arenaen har rett og slett havnet i en ond sirkel det må kraftige tiltak til for å komme ut av.


Hos ACR har vi nå innledet en betydelig rehabilitering av arenaen. Matjord, gjødsel og plenfrø er vårt viktigste virkemiddel for å skape en enda tryggere bane for utøverne. Ikke bare skal banen være et trygt sted å utøve motorsport, vi ønsker samtidig at arenaen skal se velstelt ut. Bildet viser de masseutskiftingene som pågår ved Nordpolen. Det tar tid å etablere grønt gress, men det kommer.


De massene som skiftes ut ved Nordpolen anvendes til å rehabilitere andre deler av banen. Etter at disse områdene er planert vil det bli lagt næringsrik matjord over, og de vil bli innsådd. Dagens 63.000 m² ventes å øke til nærmere 70.000 m². Selv om behovet for gressklipping vil øke, vil det samlede vedlikeholdsbehovet forenkles.


Alle som har en hageflekk vet at slik innsåing er et tålmodighetsarbeid. Det tar tid å få gresset til å danne torv og binde matjorda. Vi risikerer denne sommeren at kraftig regn kan føre vann og mold inn på asfalten, men dette problemet vil etter hvert forsvinne. Rehabiliteringen av ACR vil ta minst tre år, og i denne perioden trenger vi mer enn noen gang utøvernes tålmodighet.

1 282 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page